Eisen

Uw voertuig in Nederland invoeren
Het voertuig laten onderzoeken door de RDW;
De BPM betalen
Benodigde documenten bij invoerkeuring
Buitenlands kentekenbewijs
Legitimatiebewijs
Invoeren van historische voertuigen
Kentekenen historische voertuigen
Uw voertuig APK laten keuren
Invoer voertuig afkomstig uit EU-land of verhuisboedel
Europese typegoedkeuring
Nederlandse typegoedkeuring
APK-keuring
Een DDR kenteken is geen Eu kenteken.
Bijzondere Kentekening keuringen
Toelatingsprocedure

top

Uw voertuig in Nederland invoeren
Moet ik een gebruikte auto bij invoer technisch laten keuren?
Als u een gebruikte auto invoert vanuit een EU land, hoeft u dit voertuig niet technisch te laten keuren. U moet echter wel de voertuiggegevens die op het bijbehorende kentekenbewijs staan, laten controleren op een RDW-keuringsstation. De medewerker controleert of de gegevens overeenkomen met het voertuig. U moet dus behalve het voertuig ook het buitenlandse kentekenbewijs meenemen.

Als u in het buitenland een Trabant hebt gekocht, moet u rekening houden met een aantal voorwaarden voordat u met dit voertuig in Nederland van de openbare weg gebruik kunt maken.

U moet het volgende doen:

Aangifte doen voor invoerrechten en/of BTW (in een aantal gevallen);

top

Het voertuig laten onderzoeken door de RDW;
Als u uw in het buitenland aangeschafte Trabant wilt laten voorzien van een Nederlands kenteken, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.
Een daarvan is een onderzoek door de RDW.
U moet uw voertuig laten onderzoeken bij een RDW-keuringsstation. Tijdens het onderzoek controleert de keurmeester of het voertuig in Nederland kan worden toegelaten op de weg.

top

De BPM betalen;
Voor personenauto's en lichte bedrijfsauto's de verwijderingsbijdrage betalen.
Bij het onderzoek worden tevens de gegevens voor de aangifte van de BPM vastgesteld. Voor de aangifte BPM kunt u vervolgens terecht bij het aangiftepunt van de Douane, dat in de meeste keuringsstations is gevestigd.
Aangifte doen voor de BPM bij een BPM-aangiftepunt van de Douane;

top

Benodigde documenten bij invoerkeuring
Bij de bevestiging van de afspraak voor de keuring bij de RDW ontvangt u een acceptgirokaart van ARN (Auto Recycling Nederland). ARN int de verwijderingsbijdragen van degene die zelf een voertuig invoert of van de importeur. Naast een eventueel Certificaat van Overeenstemming en het bewijs van de ARN-betaling moet u de volgende documenten meenemen naar de invoerkeuring:

top

Buitenlands kentekenbewijs
Als u geen volledig buitenlands kentekenbewijs overhandigt, kan dit betekenen dat de RDW de kentekenaanvraag niet in behandeling neemt

top

Legitimatiebewijs
Voor tenaamstelling moet u zich legitimeren.

top

Invoeren van historische voertuigen

Voor het invoeren van een historisch voertuig maakt de RDW een uitzondering op de Europese richtlijnen. In die richtlijnen staat dat voor een buitenlands voertuig, dat al eerder in het buitenland was geregistreerd en waarvoor in Nederland een kenteken wordt aangevraagd, het originele buitenlandse voertuigdocument moet worden ingeleverd bij de RDW. Omdat deze documenten van veel historische voertuigen niet meer aanwezig zijn, zouden door deze maatregel deze voertuigen niet meer de weg op kunnen.

Veel historische voertuigen zijn jaren geleden ge�mporteerd. De restauratie van dat soort voertuigen duurt meerdere jaren. Eigenaren verkeren in de veronderstelling dat het voertuig gewoon een Nederlands kenteken kan krijgen, omdat op het moment van invoer immers nog niet bekend was dat de originele documenten bij het voertuig aanwezig moesten zijn. Het alsnog achterhalen van de originele voertuigdocumenten is dan een probleem.

Soms is de voertuigidentiteit beter vast te stellen als het voertuig nog niet is gerestaureerd. De eigenaar kan dan een zogenaamd vooronderzoek laten uitvoeren door de RDW, dat kan problemen achteraf voorkomen.

top

Kentekenen historische voertuigen
Om toch een kenteken voor het voertuig te kunnen krijgen, moet u aantonen dat het ingeslagen Voertuig Identificatie Nummer (VIN) bij het betreffende voertuig hoort. (Ook dit kan het TSTD voor u verzorgen)

Hulpmiddelen bij de identificatie kunnen zijn:

De herkomst van een voertuig moet u ook kunnen aantonen. Dat kan met een originele aankoopnota of een gelijkwaardig document. (Ook dit kan het TSTD voor u verzorgen)

Deze regeling geldt uitsluitend voor een historisch voertuig in (nagenoeg) de originele uitvoering en dus niet voor een gemodificeerd voertuig of een voertuig dat is opgebouwd uit oude onderdelen (kitcars).

Na afronding van bovenstaande punten ontvangt u het kentekenbewijs.

Vervolgens moet u kentekenplaten laten maken, motorrijtuigenbelasting betalen en een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) voor uw auto of motor hebben afgesloten.

top

uw voertuig APK laten keuren, dit geldt alleen voor een auto van drie jaar of ouder;

Vervoer naar de invoerkeuring (Ook dit kan het TSTD voor u verzorgen)
U kunt uw Trabant op een trailer of een autoambulance naar het keuringsstation laten brengen, maar u kunt ook zelf uw auto naar het keuringsstation rijden.
In dat laatste geval moet u wel een eendagskentekenbewijs bij de RDW aanvragen. (Ook dit kan het TSTD voor u verzorgen) U kunt dat het beste doen bij het maken van de afspraak voor het onderzoek. Aan dit eendagskenteken zijn geen kosten verbonden.

top

Invoer voertuig afkomstig uit EU-land of verhuisboedel

Een motorvoertuig dat al eerder in een lidstaat van de Europese Unie geregistreerd is geweest, kan in Nederland worden toegelaten. Dit geldt ook voor een voertuig dat eerder is geregistreerd in Andorra, Monaco, San Marino, Vaticaanstad, Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland of dat valt onder verhuisboedel (ongeacht het land van herkomst). W�l heeft de RDW gegevens nodig om het voertuig op te kunnen nemen in het kentekenregister en een kentekenbewijs te kunnen maken.

top

Europese typegoedkeuring
Als het voertuig is gebouwd volgens een Europese typegoedkeuring, leidt de RDW voor het maken van het kentekenbewijs en het vullen van het register de gegevens af van de gegevens van het overhandigde Certificaat van Overeenstemming (CVO) of van de CVO-gegevens op het buitenlands kentekenbewijs.

top

Nederlandse typegoedkeuring
Als het voertuig is gebouwd volgens een bestaande Nederlandse typegoedkeuring, gebruikt de RDW de gegevens van deze typegoedkeuring.
Als niet is gebleken dat het voertuig is gebouwd volgens een typegoedkeuring, gebruikt de RDW de gegevens van het buitenlandse kentekenbewijs of stelt de gegevens ter plaatse vast.


top

APK-keuring


Is uw voertuig drie jaar of ouder dan heeft u de keuze om de APK-keuring tegelijk met de registratie bij de RDW uit te laten voeren of na ontvangst van het kentekenbewijs bij een APK-keuringsinstantie.

top

Een DDR kenteken is geen Eu kenteken.Klik op de pagina voor de grotere leesbare versie

Pagina 1

Pagina 2


top

Bijzondere Kentekening keuringen:RDW verstrekt ook kentekens aan personenauto's van buiten de EU zonder typegoedkeuring

Als u een personenauto van buiten Europa in Nederland wilt invoeren, kunt u bij de RDW terecht, ook als deze geen typegoedkeuring heeft.
De voertuigeisen zijn gebaseerd op:
- Eisen kleine serie regeling personenauto's
- Permanente eisen (APK-eisen)

top

Toelatingsprocedure


Als u een aanvraag wilt indienen voor deze speciale toelating, moet u het volgende aanleveren:
  1. Een zo volledig mogelijk ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Met het invullen van het aanvraagformulier, dat u onderaan deze pagina kunt downloaden, geeft u de RDW meteen de opdracht.
  2. Foto's of een folder van het voertuig. (Ook dit kan het TSTD voor u verzorgen)
  3. Eventuele (EG) deelcertificaten van onderdelen van het voertuig
  4. Eventuele kopie�n van het (buitenlands) kentekenbewijs van het voertuig
  5. Eventuele andere voertuigdocumentatie. (Ook dit kan het TSTD voor u verzorgen)
Om vertraging te voorkomen moet u het formulier zo compleet mogelijk invullen.

top

Kosten


Voor het standaard toelatingspakket wordt per voertuig een bedrag van � 952,75 in rekening gebracht.

Voor dit bedrag worden de volgende handelingen uitgevoerd:
  1. Beoordelen van de schriftelijke aanvraag
  2. Uitvoeren dynamische testen op Lelystad
  3. Keuring en opname voertuig
Het bedrag is exclusief l�ges voor kentekenafgifte, belastinggelden, ARN-bijdrage, eventueel herkeuringstarief en kosten voor mogelijk benodigde aanvullende testen.