Als u rechts onder met de muis cursor op de puntje van het boek gaat staan en 2x klikt met de muis dan slaat
de bladzijde van zelf om. U kunt ook de pagina rechts onderin met de muis beet paken en zelf omslaan.
geschiedenis